OFERTA

Nasza oferta obejmuje pełen zakres usług w obszarze:

KSIĘGOWOŚĆ

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych wraz ze sporządzaniem sprawozdań finansowych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji ryczałtu i karty podatkowej
 • sporządzanie ewidencji VAT
 • sporządzanie jednolitego pliku kontroli (JPK)
 • sporządzanie deklaracji związanych z podatkiem od towarów i usług (VAT) i podatkiem dochodowym (PIT, CIT)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • rozliczanie ewidencji przebiegu pojazdów oraz delegacji
 • elektroniczna wysyłka deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego
 • reprezentowanie klienta przed urzędem skarbowym
 • pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

 • sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych ZUS
 • sporządzanie niezbędnej dokumentacji w celu otrzymania zasiłku chorobowego przez właściciela i zatrudnionych pracowników
 • sporządzanie miesięcznych raportów ubezpieczonych osób
 • przekazywanie drogą elektroniczną deklaracji do ZUS

KADRY I PŁACE

 • sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie list płac
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń
 • sporządzanie rocznych deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
 • sporządzanie świadectw pracy
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • prowadzenie akt osobowych pracowników

POZOSTAŁE USŁUGI

 • przygotowywanie wniosków kredytowych
 • przygotowywanie dokumentacji dla instytucji finansowych
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS
 • przygotowywanie deklaracji związanych z opłatą środowiskową

+48 691 379 416

ksiegowosc@adcbiuro.pl

www.adcbiuro.pl